top of page

להיות באור החיים,

לאפשר למסתורין לגעת בנו.

הילינג הוא הבית שלי,

המקום בו הידיים מתחברות אל הלב

ומזרימות רוך, איכפתיות, אהבה. תנועה של ריפוי.

כולנו מחוברים למקור אנרגיה קוסמית, שמאפשרת את ההזנה של הצ'קרות בגוף,

את עצם החיים הנפלאים האלה, של כולנו.

האנרגיה הזו היא כמו אור,

אור שחר עדין של תחילת יום, מלא אופטימיות, רענן ועדיין חלומי.

כשאנחנו עדיין מחוברים לחבל הטבור של הנשמה, ויודעים מה נכון ואמיתי לנו.

לפעמים במהלך נתיב חיינו ההזנה האנרגטית אינה מיטבית, אנו חשים עייפות וחוסר, אתגר של מחלה.

ההילינג מאפשר איזון והקשבה פנימית

את התחושה הטובה של להיות מחוברים...

איך מרגישים את האנרגיה תוך כדי טיפול?

לרוב אנשים סיפרו שהרגישו  זרם, או חום.

לא פעם שיתפו אותי אודות צבעים, צורות ותחושות בגוף. יש חוויות של תעופה, על להיות קל ולהרגיש נפלא.

לא כל אחד מרגיש, וזה בסדר גם לא להרגיש כי האנרגיה בכל מקרה זורמת.

Water 43460552_2290318947921082_71251227

הילינג

bottom of page