top of page

 כמה מילים על הטיפול

 כמה מילים על הטיפול

22218475_2054170604869252_60542122939339

טוב שהגעתם!

אתחיל עם הכרות של כפות הרגליים.

יש להן הרבה להגיד בלי מילים.

מתוך המבנה, הסימנים, הגוון והטמפרטורה.

לפעמים אינטואיטיבית אני נרמזת לטיפול המבוקש. הכלים מגוונים ורבים וכל טיפול הוא יחיד ומיוחד.

בכל שלב של הטיפול אני מעודדת את המטופלים לשתף אותי בתחושות לגבי נוחות,

כאב ולדייק את המגע. 

ההנעה בגופנפש שנוצרת נעימה ומרגיעה וגם, לעיתים, מציפה רגשות, זכרונות, סיפורים, שיש להם מקום. 

כמעט בכל מפגש עולה סיפור מכם, ממני, מהגוף...

לפעמים זאת נקודת כאב שחשוב לפגוש,

איזון אנרגטי, חיבור לתכנים ומסרים אליכם.

 אני מאמינה שלכל צעד שהלכנו, יש סיבה, בכל מקום שפסענו יש למידה שמוסיפה פרק בסיפור האומץ של חיינו. 

כמה מילים על תגובה בזמן או אחרי טיפול (ריאקציה):

לפעמים בתחילת התהליך תהיה תגובה אליו. אתם תחוו אותו בגוף בכאב או עייפות, תחושו רגשות כגון עצב או חוסר מנוחה. התופעות נוטות לחלוף תוך יומיים והן סימן טוב שהטיפול עובד. לאחר מכן יחול שיפור במרבית המקרים. ככל שמתקדם התהליך, מתנקה הגוף ומתאזן והתופעות מתמתנות.

בואו ונתחיל במסע.

 כמה מילים על הטיפול

 כמה מילים על הטיפול

22218475_2054170604869252_60542122939339

טוב שהגעתן!

אתחיל עם הכרות איתכן,

אקשיב לכן וגם אתבונן בכפות הרגליים

יש להן הרבה להגיד בלי מילים.

מתוך המבנה, הסימנים, הגוון והטמפרטורה.

לפעמים אינטואיטיבית אני נרמזת לטיפול המבוקש. הכלים מגוונים ורבים וכל טיפול הוא יחיד ומיוחד.

בכל שלב של הטיפול אני מעודדת אתכן  לשתף אותי בתחושות לגבי נוחות,

כאב ולדייק את המגע. 

ההנעה בגופנפש שנוצרת נעימה ומרגיעה וגם, לעיתים, מציפה רגשות, זכרונות, סיפורים, שיש

להם מקום. ועוד איך...

כמעט בכל מפגש עולה סיפור מכן, ממני, מהגוף...

לפעמים זאת נקודת כאב שחשוב לפגוש,

איזון אנרגטי, חיבור לתכנים ומסרים אליכם.

 אני מאמינה שלכל צעד שהלכנו, יש סיבה, בכל מקום שפסענו יש למידה המוסיפה פרק בסיפור האומץ של חיינו. גם במקומות הכי קשים. הייתי שם וחזרתי כדי לספר.

בסיום הטיפול נשוחח מעט כדי להבין מה חוויתם ואשתף בדברים שחשוב לי להביא למרחב.

נפרד עד הפגישה הבאה, תוך שמירה על קשר לפי הצורך בין המפגשים.

בואו ונתחיל במסע.

bottom of page